Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Dovolujeme si informovat o podmínkách mimořádného přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro  studium v akademickém roce 2022/2023. Mimořádné přijímací řízení se týká pouze uchazečů z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR podle zákona č. 65/2022 Sb. Tento status uděluje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR a bude nutné jej prokázat vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo záznamem o udělení dočasné ochrany v cestovním nebo jiném dokladu.

Kdo si může podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si může podat uchazeč s uděleným statusem dočasné ochrany v ČR, který současně splňuje jednu z následujících podmínek:

 • je studentem s ukončeným středoškolským vzděláním, který na vysoké škole zatím nestuduje nebo;
 • je studentem posledního ročníku střední školy nebo;
 • je studentem vysoké školy na Ukrajině a chtěl by pokračovat ve studiu na naší fakultě.

Jak postupovat?

 • Podejte si přihlášku

  Podat přihlášku si můžete výhradně elektronicky, v období 15. 4. 2022 – 31. 5. 2022. Přihláška je zcela zdarma.

  Založit e-přihlášku

 • Intenzivní kurz češtiny

  Vzhledem k tomu, že výuka v jarním semestru na Masarykově univerzitě je již za půlkou, nelze vás zařadit do již běžící výuky. Z tohoto důvodu vám pro období květen – srpen 2022 nabízíme intenzivní kurz češtiny, do něhož vás zařadíme automaticky v případě, že si podáte e-přihlášku. Začátek prvních kurzů českého jazyka plánujeme již od 2. 5. 2022.

 • Přijímací zkouška

  Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte prostřednictvím e-přihlášky. Přijímací zkouška se bude konat 17. 6. 2022, tedy pouze v jednom termínu. Přijímací zkoušku uchazeč skládá z písemných oborových testů z biologie, chemie a fyziky, případně jejich kombinací dle zvoleného studijního programu.

  • U Všeobecného ošetřovatelství a Porodní asistence uchazeč skládá navíc oborový test ze somatologie.
  • Uchazeč se zájmem o Zdravotnické záchranářství bude skládat nejen písemné testy, ale rovněž testy fyzické zdatnosti ve dne 4. 6. 2022.
 • Zápis ke studiu

  • Uchazeč přijatý do studia na základě úspěšného složení přijímacích zkoušek, bude pozván k zápisu v průběhu července. U zápisu ke studiu si uchazeč, který již studoval vysokou školu na Ukrajině, může podat žádost o posun do vyššího ročníku. Žádosti budou individuálně posouzeny dle doložených sylabů předmětů a výpisu známek.
  • Uchazeči, který nezvládne přijímací zkoušku nebo uchazeči s nedostatečnou jazykovou výbavou pro studium v českém jazyce, bude nabídnuto studium v rámci programu Freemover se zaměřením na přípravu k přijímacím zkouškám v dalším roce a s intenzivním kurzem českého jazyka.

Nabídka studia

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy


Další informace

V jakém období lze podat přihlášku?

Podat přihlášku si můžete výhradně elektronicky v období 15. 4. 2022 – 31. 5. 2022.

Mohu si podat více přihlášek?

Do "Mimořádného přijímacího řízení pro ukrajinské studenty v nouzi" lze podat v rámci jedné fakulty pouze jednu přihlášku.

Kolik zaplatím za přihlášku?

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny je bez administrativního poplatku. Neplatíte ani za přihlášku, ani za provedení nostrifikace předchozího vzdělání na LF MU.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky na naší lékařskou fakultu se skládají z písemných oborových testů z biologie, chemie a fyziky. Dle vámi vybraného studijního programu skládáte všechny testy nebo jejich kombinace.
 • U Všeobecného ošetřovatelství a Porodní asistence uchazeč skládá navíc oborový test ze somatologie.
 • Uchazeč se zájmem o Zdravotnické záchranářství bude skládat nejen písemné testy, ale rovněž testy fyzické zdatnosti ve dne 4. 6. 2022.

Jak se připravit k přijímacím zkouškám?

Kdy a kde se konají příjímací zkoušky?

Přijímací zkouška se bude konat pouze v jednom termínu, a to 17. 6. 2022. Konkrétní čas a místo konání zkoušky obdržíte prostřednictvím e-přihlášky.

Jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu obdržíte cca do 7 dnů od vykonání písemné přijímací zkoušky, tzn. na konci června. Výsledek naleznete ve své e-přihlášce.

Mohu se vzdělávat předtím, než nastoupím do řádného studia?

Pokud bude Vaše e-přihláška splňovat všechny náležitosti, budete ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání podrobeni rozřazovacímu testu z českého jazyka. Na základě výsledku Vám bude nabídnut intenzivní kurz českého jazyka odpovídající úrovně.​

Nemohu doložit absolvované studium, je to problém?

S ohledem na situaci, kdy museli lidé urychleně opouštět své domovy, lze předpokládat, že ne všichni budou mít k dispozici doklady k prokázání svého absolvovaného vzdělání. Na takové situace pamatuje i současné znění zákona o vysokých školách. Doklady (diplomy a dodatky k diplomům) je možné nahradit čestným prohlášením, a to u tzv. nostrifikace (dle § 89 a násl.) a nově podle zákona o opatřeních ve školství také při prokazování absolvovaného zahraničního vzdělání pro účely přijetí ke studiu (podle § 48). Čestné prohlášení je potřeba vložit do e-přihlášky.

Informace k ubytování na kolejích pro studenty z UK nastupující na kurz češtiny

Studenti z Ukrajiny zapsaní ke studiu na LF MU mají od května 2022 nárok na rezervaci ubytování prostřednictvím Správy kolejí a menz MU.
Koleje si hradí student na vlastní náklady. Postup pro provedení rezervace ubytování:

 • Pro rezervaci je nutné mít založené studium na dané fakultě a přidělené UČO (zajistí fakulta)
 • Žadatel musí poslat požadavek na ubytování e-mailem na adresu ubytovani@skm.muni.cz
 • Dále vyčkejte na potvrzení rezervace (bude odesláno e-mailem na adresu žadatele)
 • Žadatel musí ihned, po obdržení rezervace, podepsat elektronicky smlouvu o ubytování v ISKaM. Návod bude zaslán vpotvrzovacím emailu.
 • Pro přihlášení je nutno zadat UČO a primární heslo MU (jedná se o heslo pro přístup do IS MUNI, INET)
 • Dále je potřeba aktivovat SUPO účet prostřednictvím INET a uhradit rezervační kauci 2 000 Kč. Pro urychlení přidělení lůžka na kolejích však doporučujeme uhradit rezervační kauci přímo při nástupu na ubytování, na recepci přidělené koleje. Platit můžete hotově nebo platební kartou, spolu s měsíční platbou kolejného a SUPO účet můžete aktivovat později.

Potřebujete poradit?

 • Máte nějaký dotaz k tomuto mimořádnému přijímacímu řízení? Kontaktujte nás: prihlaska@med.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info