Aktuality

21. 7. 2020

Kmenové zkoušky v roce 2020

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenové zkoušce podzim 2020 na LF MU

7. 5. 2020

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb pracujeme dál

Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici, jak e-mailem tak telefonicky.

9. 4. 2020

Mimořádná preventivní opatření k průběhu konání zkoušek po kmeni a atestačních zkoušek

V souladu se směrnicí děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2020 doporučujeme pro provádění kmenových zkoušek a atestačních zkoušek k prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 opatření.

12.11.2019

Zkušební řád

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s okamžitou účinností od 6. 11. 2019 vyhl. č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Tato vyhláška nově upravuje zejména pravidla pro zkoušky po ukončení základního kmene. Nová pravidla pro atestační zkoušky se použijí poprvé pro atestace konané v roce 2021, v příštím roce atestační zkoušky proběhnou dle dosavadního znění vyhlášky č. 188/2009 Sb.

30. 10. 2019

Otázky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce po ukončení základního kmene jsou dotupné zde

Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

  • první pokus – bez poplatku
  • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
  • úhrada při druhém opakování zkoušky je 5 000 Kč

30. 10. 2019

Termíny zkoušek

Po schválení Ministerstvem zdravotnictví ČR jsou v příloze zveřejněny termíny zkoušek po ukončení základního kmene v roce 2020, konané na LF MU

21. 10. 2019

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání

Stanovisko Koordinační rady Specializačního vzdělávání k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. 10. 2019.

23. 4. 2019

LF MU vydala aktualizovaný veřejný příslib

LF MU vydala aktualizovaný veřejný příslib týkající se teoretické části specializačního vzdělávání.

Přehled předatestačních kurzů a stáží v roce 2020

Kurzy specializačního vzdělávání lékařů 2020