Garanti specializačního vzdělávání

Garanti specializačního vzdělávání jsou špičkoví odborníci v oboru jmenovaní děkanem LF MU. Zodpovídají za odbornou stránku organizace specializačního vzdělávání na LF MU ve svém oboru, z titulu své funkce jsou členy příslušné Specializační oborové rady a při své činnost se řídí Opatřením děkana č. 7/2012

Chyba

Nepodařilo se načíst složku z Dokumentového serveru. Zkuste na ni přistoupit přímo.

Základní obory lékařů

1

alergologie a klinická imunologie

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

2

anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

3

cévní chirurgie

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

4

dětská a dorostová psychiatrie

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

5

dětská chirurgie

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

6

dětská neurologie

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

7

dermatovenerologie

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

8

endokrinologie a diabetologie

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

9

gastroenterologie

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

10

geriatrie

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

11

gynekologie a porodnictví

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

12

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

13

hygiena a epidemiologie

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

14

chirurgie

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

15

infekční lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

16

kardiochirurgie

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

17

kardiologie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

18

klinická biochemie

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

19

klinická onkologie

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

20

radiační onkologie

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

21

lékařská genetika

MUDr. Jana Šoukalová

22

lékařská mikrobiologie

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

23

maxilofaciální chirurgie

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

24

nefrologie

MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.

25

neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

26

neurologie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

27

nukleární medicína

MUDr. Igor Černý, Ph.D.

28

oftalmologie

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

29

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

30

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

31

patologie

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

32

pediatrie

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

33

plastická chirurgie

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

34

pneumologie a ftizeologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

35

psychiatrie

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

36

radiologie a zobrazovací metody

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

37

rehabilitační a fyzikální medicína

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

38

revmatologie

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

39

soudní lékařství

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

40

urgentní medicína

MUDr. Kateřina Vaníčková

41

urologie

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

42

vnitřní lékařství

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

43

všeobecné praktické lékařství

--

 

Základní obory zubních lékařů

1

orální a maxilofaciální chirurgie

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

2

ortodoncie

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

3

klinická stomatologie

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.