Zařazení do oboru

Podání žádosti o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání

 1. Žadatel/ka musí podat písemnou žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání

  Formulář žádosti vyplní žadatel v elektronické podobě do webové aplikace „evidence zdravotnických pracovníků“, poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na LF MU Brno, Odd. specializačního vzdělávání, Kamenice 5, 625 00 Brno.

  Důležité: Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.
   
 2. Povinné přílohy žádosti

  Lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru Specializačního vzdělávání a o vystavení průkazu odbornosti (dosud neregistrovaní absolventi lékařských fakult) dokládají:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu;
  • kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu.

Lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru Specializačního vzdělávání opětovně (průkaz odbornosti - index již vlastní):

Od doručení kompletní písemné žádosti na Specializační odd. LF MU Brno a při splnění výše stanovených podmínek bude žadatel zařazen do požadovaného základního oboru Specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů. Žadateli bude posláno na kontaktní adresu Oznámení o zařazení do oboru a průkaz odbornosti (zdarma), do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru.

V případě, že písemná žádost uchazeče nesplňuje podmínky pro zařazení do oboru Specializačního vzdělávání bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti, kde bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

V případě, že uchazeč nedostatky neodstraní v určené lhůtě, žádost se bezodkladně postoupí se spisovou dokumentací MZ ČR, které rozhodne o nezařazení uchazeče do specializačního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info