Doktorské studium

informace z PhD Day

Průvodce studiem

Doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity patří k těm nejprestižnějším na MU i v ČR. Nabídka akreditovaných studijních programů pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu i klinické medicíny.

Vedení fakulty, oborové rady, školitelé a další aktéři, vstupující do doktorského studia, usilují o udržení vysokého standardu, který byl na LF v roce 2018 nastaven novelizací pravidel a podmínek doktorského studia. Díky společné snaze o smysluplnou náplň studia a kompetitivní úroveň každého disertačního projektu studenti získávají hluboké znalosti ve svém oboru, metodice experimentální práce, zapojují se do mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, účastní se mezinárodních konferencí i projektů, vyrážejí na zkušenou do zahraničí, kde navazují kontakty pro další kariéru a publikují výsledky své práce v prestižních časopisech s významným ohlasem vědecké komunity.

Absolventi doktorského studia standardně pokračují v akademické kariéře, uplatní se jako žádaní postdoci v zahraničí nebo jako odborní pracovníci v biomedicínském průmyslu.  

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Standardní délka doktorského studia je 4 roky. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Nabídka studijních programů

Aktuality z oblasti doktorského studia

2. 12. 2019

Vystavujte na Veletrhu vědy 2020 - Akademie věd ČR

Veletrh již pošesté pořádá Akademie věd ČR v moderních halách PVA EXPO Praha. Profitujte z výměny nápadů, oslovte desetitisíce návštěvníků a potenciální kvalifikované zaměstnance. Představí se zde největší vědecká pracoviště Akademie věd ČR, univerzity, vzdělávací instituce i inovativní firmy, proto se po celou dobu konání akce budete potkávat a navazovat kontakty se špičkovými vědeckými pracovišti i se zástupci velkých i malých společností.

PROČ VELETRH VĚDY 2020?

  • PŘEDSTAVTE VAŠI INSTITUCI VÍCE NEŽ 30 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
  • POZNEJTE ODBORNÍKY Z VĚDECKÉ I KOMERČNÍ SFÉRY
  • ZÍSKEJTE KONTAKTY NA NOVÉ KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE
  • POTKEJTE SE SE ZÁSTUPCI AKADEMIE VĚD

Vystavovatelům, kteří nám svůj zájem potvrdí mezi prvními, nabízíme výhodu konzultace možnosti výběru místa pro svoji expozici.

Máte zájem? Pak vyplňte krátký dotazník, na základě kterého Vás budeme kontaktovat: http://bit.ly/VeletrhVedy2020

Těšíme se na spolupráci!

KONTAKT                                 
Bc. Nikol Láryšová                                               
Projektová manažerka                                      
TEL.:  +420 733 690 638                                 
E-MAIL: larysova@ssc.cas.cz                          
FACEBOOK: https://www.facebook.com/veletrhvedy/

Aktuální nabídky mobilitních programů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info