Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie je čtyřletý program založený na studiu a na osvojení schopností porozumět vztahu člověka a prostředí a jejich vzájemným interakcím, významu adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti dedukce významu a váhy životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priorit v oblasti primární prevence. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu, jako jsou např. kardiovaskulární, onkologická, metabolická, imunitní, respirační a další onemocnění. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost interpretace svých výsledků a jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor.

„Demokritos: Lidé žádají od bohů zdraví, ale že sami mají nad ním moc, nevědí.“

Praxe

Studenti doktorského studia nemají předepsané povinné praktické stáže. Pokud je téma doktorské práce blízké určitému typu praxe, studenti stážují ad hoc na příslušných terénních pracovištích.

Uplatnění absolventů

Vědecko výzkumný pracovník na institucích typu Státního zdravotního ústavu

Učitel - akademický pracovník na vysoké škole

Výzkumný pracovník v laboratoři

Pracovník v managementu zaměřeném na ochranu a podporu zdraví (např. MZ ČR, Potravinářská komora apod.)

Garant aplikovaného výzkumu v soukromém sektoru (např. potravinářství)

Vedoucí pracovník v managementu zdravotnických zařízení se zaměřením na epidemiologii infekčních nemocí

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie? Zeptejte se na program-25559@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info