Chirurgie a reprodukční medicína

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Gynekologie a porodnictví, Chirurgie nebo Oftalmologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2022.

Co se naučíte

Absolventi doktorského studijního programu Chirurgie a reprodukční medicína by měli být připraveni především na další růst vědecké kariéry na svých pracovištích, ale také na možné uplatnění v rámci kompetice v jiných zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér jsou u absolventů podporovány další zahraniční stáže na prestižních pracovištích.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména na svých klinických pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v lednu 2023. Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chirurgie a reprodukční medicína? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Bc. Pavla Wolfová

Konzultant programu

e‑mail:

Eva Zahradníková

Konzultant programu

e‑mail:

Kateřina Grosche

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info