Obhajoba disertační práce

Pokyny

  1. Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací (Směrnice děkana 3/2013).
  2. Směrnice k doktorským studijním programům na LF MU.
  3. Jak citovat (KUK MU).
  4. Žádost o povolení obhajoby disertační práce.
  5. Přílohu č. 3 (publikace vztahující se k tématu disertace) zašlete prosím e-mailem před plánovaným odevzdáním disertací pracovníkovi OKR ve Wordu (slouží pro další potřeby vedení LF a pro Oddělení pro kvalitu).
    Jak zjistit impakt faktor a kvartil oboru - návod zde.
  6. Před návštěvou OKR LF zašlete příslušnému pracovníkovi OKR e-mailem také český i anglický název Vaší disertace a také aktuální korespondenční, e-mailový a telefonický kontakt na navrhované oponenty.
  7. Společně se všemi těmito náležitostmi je třeba dle SZŘ MU mít před odevzdáním práce na OKR vyplněn tzv. Archiv závěrečné práce v IS MU. Podrobná nápověda zde.

Nekompletní podklady nebudou pracovníkem OKR převzaty.

OKR práci oficiálně převezme a také práci dnem odevzdání zveřejní v IS MU Od tohoto dne je práce veřejně dostupná a dohledatelná. S prací již tedy není možné nijak manipulovat a na tuto práci je vypracován posudek. Oponent je povinen vypracovat posudek dle SZŘ MU, tj. práci není možné na doporučení oponenta nijak upravit a teprve poté posudek vypracovat.
Má-li OKR k dispozici všechny posudky, oslovuje předsedu dané oborové rady (pokud má studovaný program specializace, tak předsedu oborové komise) s žádostí o stanovení data, hodiny a místa konání obhajoby (plus případně státní doktorské zkoušky, pokud nebyla vykonána již v dřívějším termínu) a předseda je také žádán o sestavení komise.
Proběhne obhajoba.
V případně úspěšné státní doktorské zkoušky a obhajoby je tímto dnem oficiálně studium v IS MU ukončeno a student se stává absolventem doktorského studia na LF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info