Výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumné aktivity na LF jsou velmi rozmanité a pokrývají téměř celé spektrum biomedicínského výzkumu. Excelentních výsledků dosahují týmy v oblastech molekulární biologie a genetika, celulární biologie a výzkum kmenových buněk, onkologie a nádorová biologie, kardiologie, neurovědy, inovativní terapie. Translační výzkum mezi základním a aplikovaným klinickým výzkumem podporuje zázemí vlastního chovného zařízení laboratorních zvířat, významnou infrastrukturu LF tvoří  CZECRIN - Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu, vývoj inovativní farmakoterapie umožňují unikátní laboratoře ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) pro výrobu somatobuněčných léčiv („Čisté prostory“).

Funguje intenzivní spolupráce s interními i externími partnery v rámci brněnského výzkumného prostoru – PřF MU, CEITEC MU, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny (vč. ICRC), Masarykův onkologický ústav, Akademie věd (např. Biofyzikální ústav, Ústav přístrojové techniky, Psychologický ústav) a další.

Vybudovaná je též rozsáhlá zahraniční spolupráce jak ve výzkumu, tak v uskutečňování doktorských programů. Strategickým záměrem LF MU je podporovat zapojení zahraničních vědeckých pracovníků do stávajících i nově vznikajících výzkumných týmů. Ke kultivaci výzkumného prostředí patří implementace zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a snaha o získání tzv. HR Excelence in Research Award.

Zásadní je pro nás podpora juniorských výzkumníků a studentských vědeckých aktivit, zejména ve formě extenzivní vědecké přípravy pregraduálních studentů všeobecného lékařství (P-Pool program), projektů pregraduálních i postgraduálních studentů podpořených z programu Specifického výzkumu. Pravidelně se na LF MU koná Studentská vědecká konference.

Konkrétní výzkumné týmy a jejich témata najdete na stránkách jednotlivých pracovišť LF zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info