Cena MUDr. Jana Bureše za rok 2020

Cenu uděluje Alzheimer nadační fond za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí.
Vítězný autorský tým bude odměněn částkou 40 000 Kč.

4. 5. 2021

MUDr. Jan Bureš (1926–2012) se zasloužil o výrazný vědecký pokrok v oblasti neurofyziologie. Společně s manželkou Olgou se zabýval problematikou deklarativní a prostorové paměti, rolí hipokampu a neokortexu i výzkumem korové deprese.
Jeho laboratoř vychovala mnoho studentů, kteří dnes tvoří špičku v oboru behaviorálních neurověd. MUDr. Bureš za svůj život publikoval přes 500 primárních vědeckých článků, spolupracoval s mnoha zahraničními odborníky a v roce 1995 byl jako první a jediný český fyziolog zvolen členem prestižní National Academy of Sciences of the USA.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Do soutěže lze přihlásit pouze publikaci uveřejněnou v kalendářním roce 2020, a to včetně těch, které vyšly v roce 2020 předběžně jako on-line first a do čísla časopisu byly či budou zařazeny až v roce 2021 a později.
Přihlášená publikace by měla být původním sdělením o vlastním výzkumu či meta-analýzou; vydaná v odborném impaktovaném časopisu v Q1 nebo Q2 pro daný obor dle Journal Citation Reports 2019.
Přihlašující, tj. první nebo korespondující autor musí být mladší 40 let.
Počet přihlašovaných publikací jedním autorem není omezen.
Práce přihlašujte na: sekretariat@alzheimernf.cz.
Je nutné zaslat stručný průvodní dopis, životopis přihlašujícího autora s uvedením roku narození, jeho čestné prohlášení, že všichni spoluautoři souhlasí s přihlášením publikace do soutěže a pověřují přihlašovatele případným převzetím ceny, a přihlašovaný článek v pdf formátu v publikované podobě. Pokud do dvou pracovních dnů neobdržíte potvrzení o přijetí práce do soutěže, kontaktujete nás prosím znovu.
Uzávěrka přihlášek je 25. 5. 2021.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ CENY
Vítěznou práci vybere správní rada Alzheimer nadačního fondu tajným hlasováním.
Vítěz bude kontaktován do 31. 5. 2021 a výsledek soutěže zveřejněn na FB Alzheimer NF.
Předání ceny proběhne během společenského večera jubilejního X. ročníku konference Neuropsychiatrického fóra (2.–4. 6. 2021), www.npforum.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
www.alzheimernf.cz

Leták ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info