Kurs Buněčné a molekulární základy imunologie 2021 - pozvánka a program

Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs, který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs bude probíhat v termínu září 2021 - leden 2022.

15. 6. 2021

Kurs Buněčné a molekulární základy imunologie 2021 je organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus, pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS).

Přednášky probíhají  každý měsíc vždy v úterý od 9.00 hod., počínaje úterým  14.9.2021,  5.10.,  2.11.,  7.12.,  11.1. 2022.

Organizátoři kursu: Prof. MUDr. H. Tlaskalová-Hogenová, DrSc. (tlaskalo@biomed.cas.cz), MUDr. M. Kverka, PhD. (kverka@biomed.cas.cz), Doc. RNDr. Magdalena Krulová, PhD. (magdalena.krulova@natur.cuni.cz).
Přihlášky do kursu
posílejte na adresu Veroniky Patrovské: patrov@biomed.cas.cz

Pozvánka a program:

4. září 2021
9:00-10:30 Freudenberg Marina (Albert Ludwig University, Freiburg, SRN)
Innate immunity and lipopolysaccharide
10:45-12:15 Šebo Peter ((Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Infekce a imunita
13:00-14:30 Šedivá Anna (LF Motol, Praha)
Imunodeficience

5. října 2021
9:00-10:30 Erdei A. (Hungary)
Complement (Title will be specified)
10:45-12:15 Kovář Marek (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
T buňky
13:00-15:00 Městecký Jiří (University of Alabama, Alabama, USA)
Mucosal immunity
Procházková Petra (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Mikrobiom a imunita

2. listopadu 2021
9:00-10:30 Krulová Magdalena (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Regulace imunity
10:45-12:15 Šírová Milada (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Říhová Blanka (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Protinádorová imunita a moderní imuno-onkoterapie
13:00-14:30 Umanski Victor (National Center for Cancer Research ,
Heidelberg, Germany)
Myeloid cells and immune suppression

7. prosince 2021
9:00-10:30 Stříž Ilja (Institut klinické a experimentální medicíny, Praha)
Transplantační imunologie
10:45-12:15 Šinkora Marek (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Kryštůfková Olga (Revmatologický ústav, Praha)
B buňky
13:00-14:30 Vencovský Jiří (Revmatologický ústav, Praha)
Autoimunita a autoprotilátky

11. ledna 2022
9:00-10:30 Vannucci Luca (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Tumor microenvironment and inflammation
10:45-12:15 Kverka Miloslav (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Alergie
13:00-14:30 Sica A. (Italy)
Title will be specified


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info