Kurz projektových dovedností v anglickém jazyce / Project Skills in English

Vážené doktorandky, vážení doktorandi, nabízíme Vám kurz, jehož cílem je zlepšit Vaše dovednosti v psaní projektů v angličtině.

Pokud máte zájem se tohoto kurzu zúčastnit, vyplňte prosím tento formulář:  https://tinyurl.com/project-skills-IGA

Vyučující: tým rodilých mluvčích a lektorů MU

13. 3. 2020

ANOTACE:
Cílem kurzu je výuka komplexně pojatých projektových dovedností v anglickém jazyce pro potřeby akademického prostředí. Kurz slouží jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k procesu přípravy a tvorby projektových/grantových žádostí studentů doktorských studijních programů. Obsah kurzu je rozdělen do čtyř výukových bloků, jež zahrnují obecné principy projektové problematiky a psaní projektových žádostí v akademickém prostředí, a specifika písemného projevu v anglickém jazyce. Účastníci si budou moci vyzkoušet týmovou spolupráci při tvorbě projektových žádostí, peer-review i práci se zpětnou vazbou.

VÝSTUPY:
Úspěšní absolventi tohoto kurzu budou v anglickém jazyce schopni:

- stát se aktivním a efektivním členem týmu podávajícího žádost o projekt nebo grant
- orientovat se v zadání projektové žádosti
- aktivně vést diskusi na téma projektové žádosti
- připravit podklady k projektové/grantové žádosti
- vést korespondenci související s projektovou/grantovou žádostí
- napsat kvalitně strukturovanou, cílové skupině srozumitelnou, potenciálně úspěšnou projektovou žádost
- vyhodnotit zpětnou vazbu na žádost
- na základě zpětné vazby žádost přepracovat

Předpokládaná jazyková úroveň účastníků je minimálně B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

OBSAH KURZU
Vyučující: tým rodilých mluvčích a lektorů MU

Zájemce prosíme o vyplnění formuláře: https://tinyurl.com/project-skills-IGA


Marta Rybičková
koordinátorka

Masarykova univerzita | Centrum jazykového vzdělávání
A: Komenského nám. 2, Brno
T: +420 549 497 520 | M: +420 +420 731 584 333
E: marta.rybickova@cjv.muni.cz | W: www.cjv.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků