Kurz základů vědecké práce AV ČR v září 2019

28. 8. 2019

Akademie věd České republiky pořádá  v září  2019 pro studenty doktorských studijních programů Kurz základů vědecké práce. V tomto kurzu máme ještě volná místa.

 Termín konání je: 16.9. – 20.9. 2019

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU

 • Etika vědecké práce
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
 • Psaní a hodnocení vědecké práce
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
 • Grantový systém, typy grantu
 • Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
 • Informační technologie, bezpečnost internetu
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
 • Plagiátorství, Rozbor a zhodnocení vybraných článků a abstraktů
 • Time management
 • Pracovní zatížení a úloha stresu

 Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, minerálka po celý den)

Někteří studenti DSP z Vašich univerzit se kurzu zúčastnili a byli velmi spokojeni.

Veškeré informace o obsahové náplni kurzu, přihlášení a místě konání najdete na webových stránkách Akademie věd http://www.avcrbrno.cz/kurz-zakladu-vedecke-prace/

Více článků

Přehled všech článků