Individuální studijní plán

S platností od akademického roku 2017/2018 došlo k úpravě IS aplikace pro hodnocení a plán doktorského studia. Nadále se v IS aplikaci vyplňuje ISP každý semestr.

Harmonogram semestrální náplně ISP

pro semestr podzim jaro
Návrh studenta 1. 6. 20. 9. 1. 1. 20. 2.
Schválení školitelem 1. 6. 30. 9. 1. 1. 28./29. 2.
Zpětná vazba studenta 1. 12. 31. 1. 1. 5. 31. 8.
Hodnocení školitelem 1. 12. 15. 2. 1. 5. 15. 9.

Hodnocení oborovou radou minimálně jednou za rok.

Přístup k ISP v IS

Studenti

IS MU > Osobní administrativa > Student > Začátek semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
IS MU > Osobní administrativa > Student > Konec semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení

Školitelé

IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Doktorští studenti > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Oborová rada a komise

IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Pohled oborové rady > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.