Kontakty

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

vedoucí Oddělení pro kvalifikační rozvoj – doktorské studium a jmenovací řízení


telefon: 549 49 1306
e‑mail:

Doktorské studium v programech

 • Hematologie
 • Kardiologie – Všeobecné lékařství
 • Lékařská biologie
 • Onkologie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Stomatologie – Zubní lékařství

Bc. Pavla Wolfová

referentka pro kvalifikační rozvoj – doktorské studium a jmenovací řízení


telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Doktorské studium v programech

 • Chirurgie
 • Vnitřní nemoci
 • Neurologie
 • Neurovědy
 • Pediatrie
 • Psychiatrie
 • Oftalmologie
 • Otorinolaryngologie
 • Dermatovenerologie
 • Gynekologie a porodnictví

Osoba bude doplněna

Doktorské studium v programech

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Lékařská farmakologie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Sociální lékařství
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Lékařská mikrobiologie a imunologie
 • Patologie
 • Bioetika