USA: Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty na akademický rok 2022/2023 + informační webináře

15. 4. 2021

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech  s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo  pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě  své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: 

  1. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
  2. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  3. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. 

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná  a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců).

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:
A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února.

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 je připravena série prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých je možné se ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a lze se také vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.

Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.

 

22.dubna 16:30 hod.
Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

27.dubna 15:00 hod.
Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia

3.května 14:00 hod.
Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

5.května 16:30 hod.
Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

3.června 15:00 hod.
Hostování amerických stipendistů v České republice


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info