Nabídka témat

Biomedicínské vědy

Specifické podmínky pro studijní program Biomedicínské vědy
Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School.
Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie" a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína", která bude školena na CEITEC MU. Více informací o podmínkách zde.

Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Neurovědy