Jak podat projekt

  1. Připravujete projekt a chcete se ucházet o finanční podporu? Kontaktujte prosím náš tým.
  2. Projektový záměr s Vámi zkonzultujeme a navrhneme možnosti jeho podání žádosti do některého z grantových schémat.
  3. Ve spolupráci s Vámi připravíme návrh záměru projektu, který musí projít fakultním schvalovacím procesem. Následně Vás provedeme přípravou a podáním projektové žádosti. Budeme Vám nápomocni u nezbytných administrativních kroků.
  4. Sledujeme stav podaných projektových žádostí a průběžné výsledky hodnocení.
  5. Je-li projekt doporučen k financování, provedeme Vás celým procesem vedoucím k zahájení realizace projektu (podpis grantové či konsorciální smlouvy, změny v projektu, personální a ekonomická agenda projektu atp.).
  6. Během realizace projektu poskytujeme administrativní a metodickou podporu, jejímž cílem je bezproblémový průběh a naplnění výstupů projektu.

Další informace týkající se přípravy a realizace projektů naleznete také v sekci Dokumenty a formuláře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info