GAČR - soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR STAR, mezinárodních projektů a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING a OUTGOING - aktualizace

Grantová agentura ČR znovu vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR STAR, mezinárodních projektů, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING a OUTGOING  s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Soutěžní lhůta všech typů projektů končí 22.4. 2021.

12. 3. 2021

Fakultní uzávěrka je stanovena na 15.4.2021!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí zasílejte na oddělení OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelové tabulky pro propočet rozpočtu dle typu projektu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Radomíra Gromešová, k personální části Alena Krejčiříková a k věcné části Soňa Böhmová.

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, aby jste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je potřeba dodat elektronicky tajemnici komise dr. Vaňharové  (mvanhar@med.muni.cznejpozději do 6.4.2021. Informace a formulář žádosti o posouzení naleznete na webových stránkách Etické komise.  

Všechny návrhy musí být evidovány v ISEP - Editor návrhů projektů. Před odesláním návrhu datovou schránkou na GAČR musí být schválena průvodka.

Po kontrole posílejte vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL  současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení emailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:

Standardní projekty- jsou zaměřeny na podporu základního výzkumu. O podporu mohou žádat navrhovatelé v jakékoliv fázi vědecké kariéry bez věkového omezení.

Projekty JUNIOR STAR- jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků, kteří mají k 30. 9. 2020 nejvýše 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Cílem je podpořit excelentní základní výzkum a umožnit začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, krátkodobé opakované výzkumné pobyty, a další).

Mezinárodní bilaterální projekty- jedná se o podporu společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmu do mezinárodní spolupráce. Veřejná soutěž je vyhlášena ve spolupráci s  Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF) a São Paulo Research Foundation (FAPESP). 

Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP– INCOMING  - projekty pro vynikající zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kterým bude umožněna realizace vlastního vědeckého záměru na instituci v ČR.

Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP– OUTGOING - cílem této soutěže je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci.

 

Další informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info