MOBILITY 2022–2023

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení 2022–2023.

7. 4. 2021

Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů.

V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Projekty jsou zpravidla dvouleté. Návrh projektu předkládá zároveň česká část týmu v ČR a zahraniční část týmu v partnerské zemi.

Vyhlášeny jsou spolupráce s:

  • Rakouskem (maximální finanční částka na rok je 100 tis. Kč, tj. 200 tis. Kč na celou dobu řešení), fakultní uzávěrka: 21. 4. 2021 do 12 hod.
  • Francií (maximální finanční částka na rok je 78 tis. Kč, tj. 156 Kč na celou dobu řešení), fakultní uzávěrka: 21. 6. 2021 do 12 hod.
  • Německem (maximální finanční částka na rok je 200 tis. Kč, tj. 400 tis. Kč na celou dobu řešení), fakultní uzávěrka: 21. 6. 2021 do 12 hod.

 

Další informace

 

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Krejčířová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info