Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA 2 „Posílení systému komercializace výsledků VaV na MU“

Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlásilo Výzvu č. 05-2021 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of Concept.

7. 4. 2021

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 17 měsíců.

Dílčí projekt musí být ukončen do 30.11.2022.

Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno na realizaci projektu žádat, je 100 000 Kč.

Fakultní uzávěrka pro podání projektů je stanovena na 11.5.2021 do 12 hod. – do tohoto termínu musí být zaevidován návrh projektu v ISEP (ISEP - Editor návrhů projektů), elektronicky schválena průvodka a odevzdán 1 výtisk podepsané projektové žádosti k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové.  

V souvislosti s vyhlášenou výzvou se bude pro zájemce dne 19. 4. 2021 od 10 hodin konat online informační seminář, na který je možno se do 16. 4. 2021 registrovat ZDE

 

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je 1. července 2021.

Řešitel může být vyzván k představení svého projektového návrhu Radě pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Podrobné informace k výzvě 052021 jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA 2, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.

Kontaktní osoba:  Ing. Zuzana Krejčířová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info