Členové týmu

Pracovní skupina HR Award

MUDr. Jan Kocanda

odborný asistent – Ortopedická klinika, doktorský studijní program – Chirurgie a reprodukční medicína

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

MUDr. Tomáš Rohan

doktorský studijní program – Zobrazovací metody a lékařská fyzika, externí spolupráce – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Dohledová komise

Složení dohledové komise, jejímž úkolem je dohlížet na proces HR Award, diskutovat výstupy Gap analýzy a akčního plánu, odsouhlasit klíčové dokumenty, aktivně podporovat proces získání HR Award.

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení, přednostka ústavu - Ústav patologické fyziologie

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství, ředitel SIMU, přednosta kliniky - Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, přednostka katedry - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Bližší informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info