10. Grantoviny jsou zde!

Oddělení projektové podpory LF MU  |  1. 11. 2022, 15:05  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám Grantoviny a s nimi pravidelné informace a novinky ze světa grantů a aktuálních dotačních příležitostí. V případě, že Vás cokoliv zaujme a budete chtít podrobnější informace, ozvěte se nám.

Tým Oddělení projektové podpory LF MU je tu pro Vás.

OPEN SCIENCE

Proběhla další projektová snídaně, tentokrát na téma Open science

V úterý 18. 10. 2022 se vědci sešli s Jiřím Markem z MUNI Open science týmu nad otázkami Open science, její podpory na MU a LF MU, open FAIR daty, otevřeného přístup k publikacím a data management plány.
Pokud byste měli o toto téma zájem, přijďte na seminář Správa výzkumných dat, který se bude konat ve středu 9. 11. 2022 od 12:30 v místnosti B11/334, a bude zaměřen na doporučení v oblasti správy výzkumných dat jak již ve vztahu výzkumu samotnému, tak i v kontextu projektových žádostí. V případě zájmu prosím kontaktujte Markétu Bártovou.

ERC

Byl podán ERC grant Kláry Marečkové

Klára Marečková poslala svoji žádost o ERC Starting Grant Evropské výzkumné radě. Cílem projektu MaHeChiDe je identifikovat mechanismy spojující zdraví matky během těhotenství a vývoj mozku a chování dítěte. Držíme palce v hodnocení!
Uvažujete-li o tomto typu grantu, můžete získat základní informace na Národním informačním dni o ERC grantech dne 15. 11. 2022 nebo se obraťte na nás.

CZECRIN

Generální ředitel ECRIN, Jacques Demotes, navštívil výzkumnou infrastrukturu CZECRIN na LF MU

Sešel se se zástupci české infrastruktury klinického výzkumu CZECRIN a na dálku se k setkání připojila také Christine Kubiak, výkonná ředitelka ECRIN. Na schůzce mimo jiné zazněla témata týkající se strategií a výzev pro budoucí období v horizontu let 2023 až 2026.

TAČR TREND

Chcete projekt s Vaším firemním partnerem?

Od 23. 11. 2022 si Váš firemní partner může podat projekt do výzvy TAČR TREND NOVÁČCI. Soutěž je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Deadline: 11. 1. 2023. Více informací zde.

GAČR LA GRANTY

Rádi byste prohloubili spolupráci s Vašimi kolegy ze Švýcarska?

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlásí novou výzvu na podávání LA grantů v únoru 2023. Budeme Vás informovat.

L´ORÉAL-UNESCO

Ženy, vyhrajte 200 000 Kč a použijte je přímo i nepřímo na podporu své kariéry!

L’Oréal-UNESCO spustil další ročník talentového programu, jehož cílem je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí. Příjem přihlášek do 31. 12. 2022 na www.prozenyvevede.cz.

WERNER VON SIEMENS

Stále můžete posílat nominace na Ceny Wernera von Siemense

Do 30. 11. 2022 se mohou hlásit zájemci o účast v soutěži o Ceny Wernera von Siemense, která je určena pro pedagogy, studenty a mladé vědce v technických, přírodovědeckých a medicínských oborech. Více informací zde.

Slunečný listopad Vám přeje Vaše projektové oddělení

Těšíme se na další spolupráci!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2022
Masarykova univerzita

Twitter