7. Grantoviny jsou zde!

Oddělení projektové podpory LF MU  |  20. 9. 2022, 16:53  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám Grantoviny a s nimi pravidelné informace a novinky ze světa grantů a aktuálních dotačních příležitostí. V případě, že Vás cokoliv zaujme a budete chtít podrobnější informace, ozvěte se nám.

Tým Oddělení projektové podpory LF MU je tu pro Vás.

TEAMING

LF MU podala v roli koordinátora projektovou žádost do programu Horizon Europe, výzvy Teaming for Excellence

Pod vedením docentky Reginy Demlové, přednostky Farmakologického ústavu, vznikla vize rozvoje stávající GMP jednotky Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU), zaměřené na výzkum buněčných terapií, do podoby mezinárodního centra excelence pokrývajícího komplexně výzkum, vývoj a výrobu léčivých přípravků pro moderní terapie vybraných typů vzácných onemocnění. Více informací zde.

CZARMA

Jsme součástí nové sítě manažerů a administrátorů ve výzkumu

Oddělení projektové podpory i Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU jsou nyní členy České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu CZARMA. Nyní budeme v rámci pracovních skupin pracovat na zlepšení v oblasti financí, právního managementu, mobilit, etiky, lidských zdrojů, otevřené vědy, genderu, apod., aby se nám všem lépe pracovalo a byli jsme vám ještě lepší podporou. Více informací zde.

HORIZON EUROPE

Vyhledáváme vám nejvhodnější výzvy v rámci Horizon Europe – Cluster Health a Mission Cancer 2023 - 2024

Máme již k dispozici obšírné dokumenty k blížícím se výzvám, které budou vyhlášeny v rámci Cluster Health a Mission Cancer v roce 2023 a 2024. Momentálně je zpracováváme a budeme se snažit je zacílit na nejvhodnější výzkumné týmy na LF MU.

GAMU, INGA

Nezapomeňte se hlásit do nových výzev GAMU a InGA

Pro více informací o výzvách GAMU se obracejte na Janu Čubovou, pro InGA Start-up granty prosím kontaktujte Bohumilu Linhartovou a s InGA Accelerate Vám pomůže Karolina Kašparová. Vše najdete také na webu projektové podpory LF MU.

MSCA4UKRAINE

V září 2022 bude otevřen program na podporu výzkumných pobytů ukrajinských vědců na území EU

Budou podporované výzkumné pobyty ukrajinských vědců na území EU, a to v délce 6 měsíců až 2 roky. Maximální částka, o kterou bude moci jedna hostitelská instituce žádat (na přijetí několika výzkumných pracovníků), se předpokládá ve výši 2 mil. EUR. Ozvěte se Dagmar Václavíkové.

IOCB TECH

Jste mladá vědkyně či vědec a potřebujete skloubit vaši vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku?

Pomůže Vám Pamětní grant Martiny Roeselové ve výši 150.000 Kč/rok. Je určen pro postgraduální student/ky a postdoktorand/ky pečující o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnující vědecké práci. Finanční prostředky je možné použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte apod. Podpora není určena na financování výzkumu. Deadline: 15. 10. 2022. Více informací zde.

Krásný podzim Vám přeje Vaše projektové oddělení

Těšíme se na další spolupráci!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2022
Masarykova univerzita

Twitter