8. Grantoviny jsou zde!

Oddělení projektové podpory LF MU  |  4. 10. 2022, 18:04  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám Grantoviny a s nimi pravidelné informace a novinky ze světa grantů a aktuálních dotačních příležitostí. V případě, že Vás cokoliv zaujme a budete chtít podrobnější informace, ozvěte se nám.

Tým Oddělení projektové podpory LF MU je tu pro Vás.

GAMU, InGA

Blíží se termíny podávání žádostí do výzev GAMU a InGA

Pro více informací o výzvách GAMU se obracejte na Janu Čubovou, pro InGA Start-up granty prosím kontaktujte Bohumilu Linhartovou a s InGA Accelerate Vám pomůže Karolina Kašparová. Vše najdete také na webu projektové podpory LF MU.

AKTION CZ – AT

Chcete navázat novou nebo rozvíjet stávající spolupráci s kolegy z rakouských univerzit?

V rámci výzvy AKTION CZ - AT můžete žádat o projekty, které podporují dlouhodobou spolupráci, konání seminářů, společných bilaterálních vědeckých akcí, workshopů, výzkumných pobytů, publikování výstupů, letních odborných škol, apod. Deadline 31. 10. 2022 pro období řešení 1. 1. – 31. 12. 2023. Další dvě výzvy budou následovat v roce 2023.
Prosím kontaktujte projekty@med.muni.cz.

LA GRANTY

Máte partnery v Polsku, Lucembursku nebo Slovinsku?

Pomůže Vám schéma na podporu základního výzkumu Lead Agency (GA ČR v roli partnerské organizace). Polsko již vyhlášeno, deadline 22. 12. 2022, LucemburskoSlovinsko bude vyhlášeno v zimě 2022. Aktuálně lze navíc stále ještě podávat návrhy projektů ve spolupráci s Německem, Rakouskem a USA. Prosím kontaktujte projekty@med.muni.cz.

MIT

Láká vás spolupráce s Massachusetts Institute of Technology?

Získejte až 25.000 USD na navázání spolupráce s vědci z MIT. Prostředky je možné čerpat na cestovní a pobytové náklady. Deadline: 13. 12. 2022. Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

GRANTS WEEK

Nestihli jste letošní Grants Week 2022?

Projděte si prezentace zde. Pokud budete chtít jakékoliv téma prodiskutovat podrobněji, jsme tu pro Vás.

HORIZONT EVROPA

Vyhledáváme Vám nejvhodnější výzvy v rámci Horizont Evropa – Klastr Zdraví a Mise Rakovina 2023 - 2024

Aktuálně pracujeme s drafty pracovních programů Horizont Evropa pro roky 2023 a 2024 zaměřených na medicínská témata. Výzkumné týmy LF MU oslovíme s informacemi na míru. Jakmile budou známy finální texty výzev, zobrazíme stručné anotace na webu projektové podpory.

MSCA4UKRAINE

Chcete pomoci ukrajinským vědcům?

Byla otevřena průběžná výzva MSCA4Ukraine na podporu výzkumných pobytů ukrajinských vědců na území EU. V případě zájmu se prosím ozvěte Dagmar Václavíkové.

SIMU+

Projekt SIMU+ byl úspěšně ukončen

30. 9. 2022 byla ukončena více než pětiletá etapa realizace projektu SIMU+ (Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání). Hlavním výstupem tohoto doposud největšího projektu Lékařské fakulty je vznik Simulačního centra LF MU. Děkujeme všem za podporu a spolupráci.

Krásný říjen Vám přeje Vaše projektové oddělení

Těšíme se na další spolupráci!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2022
Masarykova univerzita

Twitter