Grantoviny speciál

Oddělení projektové podpory LF MU  |  22. 2. 2023, 15:50  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto speciálním vydání Grantovin bychom Vás chtěli pozvat na seminář „All you wanted to know about ERC but were afraid to ask“, který se bude konat 8. března 2023 od 10:00 - 11:00 buď prezenčně (Brno, Komenského náměstí 2, místnost 300) nebo online. Účast online prosím zaznamenejte do políčka „Otázky předem“.

Registrace nutná zde.

Program: Informační schůzka pro výzkumné pracovníky MU, kteří zvažují podání žádosti o granty ERC.

  • Informace o výzvách, panelech, procesu hodnocení a kritériích
  • Workshopy Národní expertní skupiny pro ERC
  • Podpora na MUNI a fakultách
  • Otázky a odpovědi - individuální konzultace pro prezenční účastníky

Těšíme se na setkání!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2023
Masarykova univerzita

Twitter