Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj získali i akademici z LF MU

7. června proběhlo v aule Michnova paláce slavnostní předání cen ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Mezi oceněnými jsou i akademici z Lékařské fakulty MU.

15. 6. 2022

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 získal prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., který je vedoucím výzkumné skupiny na Biologickém ústavu LF MU. Ocenění získal za projekt Vývoj nového tipovacího systému pro původce syfilis, treponema pallidum subsp. pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly. Cílem projektu je vytvoření nového molekulárního tipovacího systému pro charakterizaci kmenů Treponema pallidum subsp. pallidum, které jsou původcem onemocnění syfilis. V rámci řešení projektu vzniklo 16 originálních rukopisů, z nichž všechny byly publikovány v časopisech s IF, přičemž kumulovaný IF těchto časopisů je vyšší než 58. Na řešení projektu se podíleli vědci z dalších pracovišť LF MU, Státního zdravotního ústavu a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Dalším oceněným byl prof. MUDR. Tomáš Novotný, Ph.D. z Interní kardiologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Projekt Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace C.926CT genu KCNQ1 (P.T3091) jako možné "Founder Mutation" syndromu dlouhého intervalu QT získal rovněž čestné uznání ministra zdravotnictví. Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda je studovaná mutace skutečně příčinou klinických projevů pozorovaných u pacientů. V rámci ČR se jedná o unikátní projev, který umožnil identifikaci jedinců v české populaci, postižených stejnou dědičnou poruchou elektrické činnosti srdce, objasnění mechanismu vzniku této poruchy i návrhu možné nové, dosud nepoužívané léčby. Na řešení projektu se podíleli vědci z dalších pracovišť LF MU, Farmaceutické fakulty MU a Univerzity Palackého v Olomouci. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info