Lékařská fakulta usiluje o Horizon Europe Teaming for Excellence

Téměř půlroční úsilí multioborového týmu z LF MU a dalších zapojených institucí vyvrcholilo 7. září podáním projektové žádosti do programu Horizon Europe, výzvy Teaming for Excellence.

13. 9. 2022

 LF MU podala v roli koordinátora projektovou žádost do programu Horizon Europe, výzvy Teaming for Excellence.

Pod vedením docentky Reginy Demlové, přednostky Farmakologického ústavu, vznikla vize rozvoje stávající GMP jednotky Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU), zaměřené na výzkum buněčných terapií, do podoby mezinárodního centra excelence pokrývajícího komplexně výzkum, vývoj a výrobu léčivých přípravků pro moderní terapie vybraných typů vzácných onemocnění.

Centrum excelence CREATIC (Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre) při LF MU je unikátním konceptem propojení geograficky blízkých akademických a klinických pracovišť pro zvýšení dostupnosti vysoce personalizované léčby pacientů, pro které v současné době neexistuje odpovídající konvenční léčba. Potenciál buněčných a genových terapií bude předmětem interdisciplinárního výzkumu zahrnujícího také společenskovědní disciplíny, které představí řešení pro zvýšení ekonomické dostupnosti moderních terapií a modernizaci regulačních a legislativních procesů a norem.

Projekt, který vzniká na základě partnerství s významnými evropskými výzkumnými institucemi Fraunhofer IZI, University of Leipzig a University of Copenhagen, plánuje pro vybudování centra využít částku 15 mil. EUR v období 6 let. Projekt Teaming for Excellence je navíc doplněn žádostí o národní investiční financování rekonstrukce zázemí centra v kampusu Masarykovy univerzity a pořízení přístrojového vybavení v objemu 21 mil. EUR.

Hodnocení projektu očekáváme na začátku roku 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info