Regina Demlová je novou místopředsedkyní ECRIN Network Committee

Začátkem prosince se v Paříži uskutečnilo setkání členů Network Commitee ECRIN-ERIC. Cílem pracovního jednání bylo projednání dalšího strategického rozvoje ECRIN ERIC a schválení pracovního plánu pro rok 2023. Docentka Regina Demlová, přednostka Farmakologického ústavu LF MU a hlavní řešitelka projektu CZECRIN, byla při příležitosti setkání zvolena místopředsedkyní ECRIN Network Commitee a bude se tak podílet na strategických rozhodnutích o dalším vývoji a směřování ECRINu.

10. 1. 2023

Ve středu 14. prosince 2022 bylo také vládou ČR schváleno nové čtyřleté financování velkých výzkumných infrastruktur z prostředků státního rozpočtu ČR. Přidělení prostředků se týká také infrastruktury CZECRIN, která tak může v letech 2023–2026 dále rozvíjet svoji činnost.

Tomuto kroku předcházelo mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, které proběhlo v roce 2021. Hodnocení se již po třetí účastnila se svým projektem také infrastruktura CZECRIN a opět byla, tak jako v letech 2014 a 2017, úspěšná. V mezinárodní peer-review evaluaci získal CZECRIN nejvyšší možnou známku 5.

Záštitu nad výzkumnými infrastrukturami má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), přičemž poskytuje účelovou podporu určenou na úhradu provozních nákladů. V období let 2023–2026 bude financovat celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur. Jejich podpora dosáhne v následujícím roce 2023 výše takřka 2 mld. Kč.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info