Finanční prostředky pro rozvoj spolupráce českých a slovenských institucí (malé projekty)

Fond malých projektů Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika podpoří zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

13. 1. 2022

Kdo může žádat:

vysoké školy, státem zřizované a zakládané organizace, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení a další (příklady žadatelů)

Způsobilost místa realizace projektu:

CZ: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
SK: Trenčínský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Termíny:

Deadline: 22. 2. 2022
Ukončení realizace projektů: nejpozději do 31. 3. 2023
Předpokládané trvání projektů: cca 9 měsíců

Finance:

Max. výše způsobilých výdajů projektu (částka vč. spolufinancování): 23 529,42 EUR
Max. příspěvek z EFRR: 20.000 EUR (85 % z celkové výše způsobilých výdajů)
Minimální výše spolufinancování ze zdrojů žadatele CZ: 15 % (SK VVŠ: 5 %)

Téma:

Specifický cíl - Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Cílová skupina:

 • obyvatelé přeshraničního regionu
 • zaměstnanci místní a regionální samosprávy
 • podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu

Typy způsobilých aktivit:

 • Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu
 • Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita)
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita)

Žadatel je povinen vybrat si pouze z daného seznamu aktivit, které jsou definovány v zadávací dokumentaci.

Způsobilé náklady:

 • Osobní náklady
 • Cestovní náklady a náklady na ubytování
 • Náklady na expertízu a jiné externí služby
 • Náklady na vybavení
 • Investice
 • Kancelářské, administrativní a jiné náklady

Kontaktní osoba pro LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info