FONDY EHP – PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

15. října byla vyhlášena výzva na projekty v rámci programu Vzdělávání financovaného fondy EHP. Cílem těchto projektů je spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání. Termín odevzdání projektových žádostí je 16. února 2022.

18. 10. 2021

Kdo může žádat:

česká VŠ společně s minimálně jednou organizací ze zemí EHP (Norsko, Island,
Lichtenštejnsko)

Délka projektu:

12 nebo 24 měsíců

Rozpočet:

minimálně 20 000 EUR, maximálně 150 000 EUR

Deadline:

16. února 2022

Zaměření projektu:

 • institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání
 • zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání
  v přijímacích státech
 • spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce
 • profesní rozvoj učitelů

Aktivity projektu:

 • modernizace nebo inovace kurikula a vytváření společných studijních programů a kurzů
  nebo
 • rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxe v oblasti výukových metod

U projektů se očekává, že jejich výsledkem budou intelektuální výstupy (kurikula, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení).


Možnosti čerpání rozpočtu:

 • projektové řízení a organizace
 • mezinárodní projektová setkání
 • mzdové náklady
 • organizace diseminačních akcí
 • mimořádné náklady
 • náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • cestovní náklady
 • pobytové náklady pro zaměstnance

Vzhledem k tomu, že za fakultu je možné podat pouze jeden projekt, žádáme zájemce, aby nejpozději do 20. 11. 2021 vyplnili krátký formulář s údaji o plánovaném projektu a odeslali jej na níže uvedenou emailovou adresu.

Více informací

Kontaktní osoba LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info