GA ČR LEAD AGENCY: ŠVÝCARSKO

GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace.
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation. Deadline pro podávání projektových žádostí je 1. října 2021.

8. 6. 2021

Kdo může žádat:

  • Výzkumné organizace z ČR a Švýcarska
  • Žadatel v jakékoliv fázi vědecké kariéry
  • Všechna témata základního výzkumu

Délka projektu:

2 až 3 roky

Deadline :

1. října 2021

Možnosti čerpání rozpočtu:

  • Mzdové náklady
  • Odpisy dlouhodobého majetku (max. 10% neinvestičního rozpočtu)
  • Drobný majetek
  • Duševní vlastnictví
  • Provozní náklady
  • Cestovní náklady
  • Nepřímé náklady (25% celkových přímých způsobilých nákladů)

VÍCE INFORMACÍ


Kontaktní osoba LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info