GA ČR vyhlásila kontinuální LA výzvu ve spolupráci s americkou NSF (National Science Foundation)

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

30. 8. 2021

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podporované oblasti

  • Artificial Intelligence
  • Nanotechnology
  • Plasma science

Pozor na pravidlo, že jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2022 (s výjimkou PIF, JUNIOR STAR…) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2022 podat max. 2 návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.

VÍCE INFORMACÍ

Kontaktní osoba LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info