Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) – Mezioborové projekty

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty pro rok 2020 v kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty.

10. 10. 2019

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty s počátkem řešení od 1. 3. 2020 na dobu řešení 2-3 roky. Mezioborové výzkumné projekty se řídí Směrnicí MU č. 8/2017 a pravidly soutěže, která jsou přílohou této směrnice. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč /na 3 roky. Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně musí být do projektu začleněna takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.

 

Seznam požadovaných dokumentů žádosti:

  • Vyplněný formulář žádosti podepsaný navrhovatelem.
  • Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů (vygenerováno z ISEP), Můžete využít propočtovou tabulku nákladů.
  • Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (max. 5 životopisů). V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené se předkládá životopis této vědkyně. 
  • Čestné prohlášení.
  • Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP).
  • V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené je nutné popsat způsob jejího začlenění do řešitelského týmu.

 

Uzávěrka pro podání projektů kategorie G je na fakultě 26. 11. 2019 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu. 

Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.

 

Seminář pro uchazeče:

Se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 13:30 hod. do 14:30 hod. ve Velké zasedací místnosti č. 476, 4. patro, budova Rektorátu MU, Žerotínovo nám.9. Registrace zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info