Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) - Specifický výzkum

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty v kategorii A – Specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020.

25. 9. 2019

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty v kategorii A – Specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020. Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty budou realizovány od 1.1. do 31.12. 2020.

Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný ve studijním programu LF. V případě, že řešitelem je student, tak musí být členem řešitelského týmu i školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu.
- osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60 % všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.

Uzávěrka pro podání návrhů projektů na fakultě je 31. 10. 2019 v 15 hod. Ve stejném termínu řešitel předkládá Návrh projektu a podepsanou Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP.
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová. V případě informací týkajících se personálních záležitostí kontaktujte Alenu Krejčiříkovou.

Detailní informace a dokumenty ke stažení z dokumentového serveru na tomto odkazu obsahují:

Kompletní pravidla pro podávání projektů na LF MU

Pro usnadnění výpočtu nákladů projektu využijte propočtovou tabulku (.xls)

Směrnice MU č. 8/2017 – Grantová agentura MU (GA MU)

Příloha č. 1 směrnice MU č. 8/2017 – Pravidla specifického vysokoškolského výzkumu

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info