INTER-EXCELLENCE II

MŠMT vyhlásilo výzvu pro předkládání bilaterálních projektů Česká republika – Bavorsko ve výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti lékařských a zdravotnických věd.

11. 11. 2021

Veřejná soutěž programu INTER-ACTION ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována paralelně s analogickým mechanismem výběru zahraničního poskytovatele partnerského státu. Výběr projektů probíhá simultánně v obou státech, přičemž jeho zaměření, všechny relevantní termíny a finanční alokace (s přihlédnutím k převodu měn a ke kurzovým pohybům) jsou shodné. Návrhy společných projektů budou podány souběžně českou částí výzkumného týmu poskytovateli v České republice (MŠMT) a bavorskou částí výzkumného týmu poskytovateli ve Svobodném státu Bavorsko (Spolková republika Německo), a to za dodržení specifických požadavků a procedur každé ze stran. Projekty budou navrženy k podpoře společnou smíšenou komisí po ukončení národní evaluace.

Kdo může žádat:

Výzkumné organizace. Výzva umožňuje na české straně zapojení dalšího subjektu v pozici dalšího účastníka projektu

Délka projektu:

max. 30 měsíců (1. 7. 2022 – max. 31. 12. 2024)

Rozpočet:

Alokace veřejné soutěže: 12 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt (ČR): 1,2 mil. Kč

Důležité termíny:

Vyhlášení: 10. 11. 2021
Deadline: 31. 1. 2022
Vyhlášení výsledků: 30. 6. 2022

Kategorie výzkumu:

Základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj

Tematické omezení projektů:

 • Počítačové a informační vědy
 • Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
 • Inženýrství a technologie ve specializaci na Materiálový výzkum, Nanotechnologie
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění

Očekávané výstupy projektu:

Jimp recenzovaný odborný článek; obsažen v databázi WoS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter (hlavní autor; spoluautor v týmu se zahraničním autorem); JSc obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; (hlavní autor; spoluautor v týmu se zahraničním autorem); B odborná kniha; P patent; F užitný vzor, průmyslový vzor; G prototyp, funkční vzorek; R software; Z poloprovoz, ověřená technologie.

Způsobilé náklady:

 • Osobní náklady
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Ostatní zboží a služby
 • Subdodávky
 • Cestovné
 • Doplňkové náklady/režie

Oficiální stránky soutěže Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Kontaktní osoba pro LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info