Interní grantová agentura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Výzva 2023 - Start-up granty

Start-up granty jsou určeny k podpoře pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku, získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Nutným výstupem projektu je podání projektové žádosti u externí grantové agentury, sLF MU v roli hlavního žadatele/spolužadatele. 

6. 9. 2022

Kvalifikační kritéria

  • žadatel o podporu musí být zaměstnanec LF MU zabývající se výzkumem s minimální výší pracovního úvazku 0,5 na LF MU
  • projekt naplňuje cíle SUp grantu,
  • zaměření projektu je v souladu se strategií pracoviště žadatele a LF MU,
  • z popisu projektu vyplývá potřeba podpory pro přípravu projektové žádosti do externí grantové soutěže,
  • z rozpočtu projektu a jeho zdůvodnění vyplývá potřeba financování nákladů, zejména nákladů na spotřební materiál, mzdy a související zákonné odvody, event. externí služby, pro pořízení pilotních dat a ověření nové metodiky.

Podání projektové žádosti

Projektové žádosti se nově podávají elektronicky prostřednictvím ISEP.
Sběr žádostí včetně elektronického schválení návrhu projektu: do 10. 10. 2022

Pravidla financování

Maximální výše podpory činí 250 000,- Kč na 1 projekt s maximální dobou trvání 12 měsíců.

Realizace grantu

Období řešení podpořených projektů: 1. 1. 2023 – 31. 12 .2023

Termín odevzdání závěrečné zprávy: 30. 6. 2024

Kontaktní osoba LF MU

Výzva Závěrečná zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info