Interreg - Plánované výzvy pro rok 2022

Byly zveřejněny plánované výzvy pro rok 2022 pro Interreg V-A Rakousko-Česká republika a Interreg V-A Slovensko – Česká republika

21. 4. 2022

1) Interreg V-A Rakousko-Česká republika – plánované výzvy pro rok 2022

Interreg V-A Rakousko-Česká republika je součástí evropské politiky soudržnosti a jeho cílem je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a přispívat ke zlepšení hospodářské, sociální a územní integrace.
Programová oblast pokrývá území regionů Rakouska (Dolní Rakousko, Vídeň, Horní Rakousko) a České republiky (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj).
Vyhlášení výzvy: polovina roku 2022.
Celkový rozpočet EFRR na období 2021-2027 bude činit 86 821 148,- EUR. Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR je 80 %.
Pro LF MU budou relevantní Priorita 1 - Výzkum a inovace a Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch.
Více informací naleznete na stránkách Projektové podpory nebo v návrhu programového dokumentu zde.
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.


2) Interreg V-A Slovensko – Česká republika – plánované výzvy pro rok 2022

Interreg V-A Slovensko - Česká republika je součástí evropské politiky soudržnosti a jeho cílem je podpora zlepšení konkurenceschopnosti společného příhraničního území, posílení jeho soudržnosti a budování atraktivního prostředí.
Programová oblast umožní podporu projektů s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčínském a Žilinském kraji na slovenské straně.
Vyhlášení výzvy: podzim 2022
Celkový rozpočet EFRR na období 2021-2027 bude činit 46 074 742,- EUR. Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR je 80 %.
Pro LF MU bude relevantní Priorita 4 – Vzdělávání, zaměřená na výměnu znalostí, zkušeností, odborných znalostí a osvědčených postupů mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské.
Více informací naleznete na stránkách Projektové podpory nebo v návrhu programového dokumentu pro období 2021-2027 zde.
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info