MOBILITY 2020–2021

24. 4. 2019

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení  2020–2021. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu  a vývoje v partnerských státech a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi, zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou spolupráce s:

  1. Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení), fakultní uzávěrka: 23. 4. 2019 do 12 h.
  2. Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení), fakultní uzávěrka: 21. 6. 2018 do 12 h.

V termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY je potřeba dodat na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu návrh projektu včetně všech příloh spolu s podepsanou Průvodkou z ISEP.

Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info