MOBILITY ČESKO – RAKOUSKO, NĚMECKO, FRANCIE 2023–2024

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení 2023 – 2024.

27. 4. 2022

Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi, zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou spolupráce s:

Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení), text výzvy a formuláře
Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení), text výzvy a formuláře
Německem (maximální částka na rok je 200 000 Kč, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení), text výzvy a formuláře

Fakultní uzávěrka: 20. 6. 2022 do 12h.

Kontaktní osobou LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info