Pokyny k vyplnění dílčích a závěrečných zpráv GAČR

Podávání dílčích i závěrečných zpráv se uskutečňuje pomocí webové aplikace GRIS. Již nyní jsou v aplikaci zpřístupněny formuláře pro vypracovávání obou zpráv.

4. 1. 2022

Publikační výstupy charakteru článků (vč. potvrzení o přijetí do recenzního řízení) a kapitol přikládejte elektronickou formou přímo do aplikace. Uplatňované výstupy typu B (odborná kniha) doložte fyzicky na Oddělení projektové podpory k rukám Veroniky Weissové do 10. 1. 2022. Zároveň do aplikace vložte jako přílohu naskenovanou obálku společně s obsahem knihy a dedikací.

Výsledovka k 31. 12. 2021 za LF MU vám bude zaslána ihned po zaúčtování mezd.

U projektů s partnery, prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 10. 1. 2022. Tyto dokumenty zašlete k rukám Radomíry Gromešové elektronicky a současně i v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt.

U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Dle potřeby individuálně konzultujte s Oddělením projektové podpory.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole, kterou zajistí Oddělení projektové podpory, proveďte finalizaci DZ či ZZ projektu a zašlete finální verzi PDF Veronice Weissové na e-mail veronika.weissova@med.muni.cz.

Důležité termíny:

• termín pro dokončení dílčí zprávy: 10. 1. 2022 do 18:00
• termín pro dokončení závěrečné zprávy: 24. 1. 2022 do 18:00

Konzultace poskytují:

• personální: Alena Krejčiříková
• ekonomické: Radomíra Gromešová
• formální: Veronika Weissová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info