Pokyny k vyplnění závěrečných zpráv AZV ČR za rok 2021

ZZ se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.
Formuláře ZZ jsou dostupné ve webové aplikaci ISPV zde.

4. 1. 2022

Povinnou součástí ZZ je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor naleznete zde.

Seznam výsledků uvedených v implementačním plánu musí kopírovat seznam výsledků uvedených v aplikaci ISVP.

Přílohy ZZ se vkládají přímo do aplikace ve formátu PDF. Uplatňované výstupy typu B (odborná kniha) doložte fyzicky na Oddělení projektové podpory k rukám Veroniky Weissové do 17. 1. 2022. Zároveň do aplikace ISVP vložte jako přílohu PDF naskenovanou stránku s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů, názvu a obsahu.

V případě podání Žádosti o odklad odevzdání závěrečné zprávy (ZZ) projektu MZ ČR (tzv. Formulář část ZO) informujte, prosím, Evu Vrábelovou do 10. 1. 2022. Zároveň prosíme o doložení originálu žádosti s Vaším podpisem, formulář žádosti naleznete zde. Podpis statutárního zástupce zajistí Oddělení projektové podpory.

U projektů LF MU v pozici hlavního příjemce prosíme o dodání ekonomických podkladů partnerů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 20. 1. 2022. Tyto dokumenty zašlete k rukám Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Eva Vrábelová.

U projektů, kde je LF MU partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2021 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle Bohumila Linhartová.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci ZZ a zašlete finální verzi PDF Veronice Weissové na e-mail veronika.weissova@med.muni.cz nejpozději do 27. 1. 2022, do 12:00 hod.

Konzultace poskytují:

• personální: Alena Krejčiříková
• ekonomické: Eva Vrábelová
• formální: Veronika Weissová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info