Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu - VES 2022

14. 5. 2021

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Zásadním kritériem je jednoznačné zaměření výsledku na využití ve zdravotnictví, aplikovatelnost výsledku a jeho jednoznačně prokazatelný dopad do klinické praxe.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetové adrese on-line v aplikaci ISPV.  Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet.  Pokud uživatelský účet v ISPV nemáte ještě zřízen, je potřeba zažádat o jeho zřízení Ing. Zuzanu Krejčířovou (zkrejcir@med.muni.cz) a nebo Soňu Bőhmovou (bohmova@med.muni.cz). 

Upozornění: novou podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde.

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem rozdělení je věk řešitelů:

Podprogram 1:  řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podání návrhu projektu má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent

Podprogram 2:  řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podání návrhu projektu dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Rovněž věk členů řešitelského týmu (odborných spolupracovníků) je omezen dosažením věku nejvýše 35 let v roce podání návrhu projektu vyjma jedné osoby, která může dosáhnout nejvýše 45 let. Výše možných uznaných nákladů projektu je v rámci tohoto podprogramu 2 limitována částkou 7 mil. Kč. 

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí zasílejte na OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu (bude dodána). Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, k personální části Alena Krejčiříková a informace k věcné části podá Soňa Bőhmová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte tento váš záměr Ing. Evě Vrábelové nejpozději do 11. 6. 2021. 

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV, proto je nutné přiřadit roli "Editora" u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ Ing. Zuzaně Krejčířové, která potom přiřadí práva ostatním odpovědným osobám z OVVPP.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu je třeba dodat elektronicky tajemnici etické komise dr. Michaele Vaňharové (mvanhar@med.muni.cznejpozději do 11.6.2021. Informace a formulář žádosti o posouzení naleznete na webových stránkách EK zde.

Všechny projekty je potřeba také zaevidovat i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a elektronicky schválit Průvodku k návrhu projektu na OVVPP nejpozději do termínu fakultní uzávěrky projektů, která je stanovena na 21. 6. 2021 ve 12 hod. Zároveň je potřeba zaslat vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení emailem odešleme projekt datovou schránkou poskytovateli.

Další informace

Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, 8:00-16:00 hod.)

Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: registry@uzis.cz, tel. číslo 222 269 999.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info