Projekty a granty AKTION

Program AKTION nabízí financování spolupráce vysokých škol z České republiky a Rakouska.

16. 11. 2021

Podporované typy projektů:

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze 
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

Kdo může žádat:

CZ: veřejné vysoké školy, AT: veřejné univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy, akreditované soukromé univerzity

Cílové skupiny:

Studenti zapsaní k řádnému studiu, vědecký personál (AT) a akademičtí pracovníci (CZ) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

 Rozpočet:

Minimální a maximální výše rozpočtu není zadávací dokumentací stanovena.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna 2022 pro období 1. 7. – 31. 12. 2021
15. září 2022 pro období 15. 10. – 31. 12. 2022
31. října 2022 pro období 1. 1. – 31. 12. 2023

Způsobilé náklady:

 • Pobytové náklady, ubytování, stravné
 • Cestovné,
 • Honorář za výuku (náklady na mzdy se s výjimkou stipendií a odměn za výuku nehradí)

program AKTION Podrobnější informace

Kontaktní osoba pro LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info