Projekty a granty AKTION Česká republika - Rakousko

Program AKTION nabízí financování spolupráce vysokých škol z České republiky a Rakouska.

26. 9. 2022

Podporované typy projektů:

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

Kdo může žádat:

CZ: veřejné vysoké školy, AT: veřejné univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy, akreditované soukromé univerzity

Cílové skupiny:

Studenti zapsaní k řádnému studiu, vědecký personál (AT) a akademičtí pracovníci (CZ) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

Rozpočet:

Minimální a maximální výše rozpočtu není zadávací dokumentací stanovena.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

31. října 2022 pro období 1. 1. – 31. 12. 2023
15. dubna 2023 pro období 1. 7.- 31. 12. 2023
15. září 2023 pro období 15. 10. 2023 – 31. 12. 2023

Způsobilé náklady:

 • pobytové náklady (ubytování a stravování),
 • stipendia,
 • cestovní náklady,
 • honoráře za výukové aktivity,
 • publikační náklady,
 • ostatní náklady a režijní náklady

Další informace:

Prezentace programu AKTION na webu DZS.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info