Technologická agentura České republiky (TAČR)

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

25. 9. 2019

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21.století. V návrzích projektů je vítáno mezioborové propojení s vědami technickými, přírodovědnými, zemědělskými a lékařskými.

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, který má sídlo v České republice. Aplikačním garantem se rozumí subjekt (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), který projektu napomáhá výzkumná řešení validovat, pilotovat, provazovat s cílovou skupinou a orientovat je na jejich praktické využití.

Maximální intenzita podpory na 1 projekt za celou dobu řešení této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů. Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 20 % musí příjemci hradit z vlastních zdrojů.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách poskytovatel zde.

Fakultní uzávěrka pro zpracování projektové žádosti v systému ISTA a odevzdání podepsané průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 25.10. 2019 ve 12 hod.

Před uzavřením návrhu projektu v systému ISTA, prosím, kontaktujte Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a Marii Herrmannouvou pro kontrolu ekonomiky. V případě dotazů k soutěži kontaktujte Zuzanu Krejčířovou.

Interní informační schůzka pro zájemce o podávání návrhů na MU se uskuteční v pondělí 30. 9. od 10 hod v místnosti 300 na Komenského nám. 2. Na schůzce budou probrány informace ze zadávací dokumentace i ze semináře TA ČR a budou také probrána doporučení a postupy v rámci MU. Schůzky se zúčastní i kolegové z Právního a Ekonomického odboru RMU a z CTT, takže můžete využít této platformy pro vznesení dotazů a nalezení optimálních řešení pro vaše projekty. Registrovat se můžete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info