Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje vyhlášení veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila termín vypsání 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA na dílčí cíl 3 (DC3).

1. 9. 2022

Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno na 26. října 2022.

Záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Předpokládané parametry veřejné soutěže:

  • Délka trvání projektu: 2 – 4 roky
  • Očekávaná intenzita podpory na projekt: 80 %
  • Alokace na projekt: 2 230 mil. Kč
  • Uchazeči mohou být podniky nebo výzkumné organizace

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info