TAČR – vyhlášení 1. veřejné soutěže – Prostředí pro život 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2

6. 5. 2024

Dne 24. 04. 2024 byla vyhlášena veřejná soutěž ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu, který je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost, který je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Parametry soutěže:

  • termín podání návrhu projektu v ISTA: 12.06.2024 do 16:30
  • zveřejnění výsledků do 31.12.2024 se zahájením řešení projektů v lednu–březnu 2025
  • délka trvání projektů 12-36 měsíců(Podprogram 1) a 12-48 měsíců(Podprogram 2)
  • v případě Podprogramu 1 je nutné zajistit pro návrh projektu aplikačního garanta, termín pro oslovení garanta je stanoven nejpozději na 22. 05. 2024(poté není možné garantovat vyřízení žádosti)
  • podpora na projekt 12 mil. Kč(Podprogram 1), 15 mil. Kč(Podprogram 2)
  • míra podpory na projekt max. 85 %(Podprogram 1), 75 %(Podprogram 2), výzkumné organizace mají nárok na podporu až 100 %
  • uchazečem může být výzkumná organizace, podnik nebo ostatní uchazeči povoleni zadávací dokumentací

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info