Výzkum dětí ze sociálně znevýhodněných skupin (VY-S-O-S-KU)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1024/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt zastřešuje dílčí výzkumná témata, která jsou předmětem disertačních prací doktorských studentů a jedním z profilujících témat Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Problematika výzkumu a edukace sociálně znevýhodněných skupin je v současné době předmětem mnoha odborných diskusí a jedním z klíčových témat školské politiky. Mezi sociálně znevýhodněné skupiny řadíme skupiny dětí, ale i dospělých, kteří jsou zasaženi sociální exkluzí nebo nemají rovný přístup ke vzdělání kvůli svému sociokulturnímu znevýhodnění (děti migrantů a cizinců, romští žáci, některé subkultury mládeže, skupiny zasažené sociální patologií apod.). Projekt integruje dílčí témata, vytváří prostor pro vědecké studium a poznání specifických jevů spojených s touto problematikou, vytváří předpoklady pro týmovou spolupráci doktorandů a umožňuje vytvářet společné edukační strategie specifických cílových skupin.

Výsledky

Cílem projektu bylo sdružit dílčí výzkumné záměry doktorských studentů a vytvořit podmínky pro počáteční fázi výzkumných aktivit (rešerše tématu, komparativní studie, analýza literatury a stávajících výzkumných šetření apod.). Tomuto zadání odpovídaly i výstupy, které převážně směřovaly do následujících forem: příprava teoretických studií a jejich prezentace na seminářích, vystoupení na konferencích, prezentace výzkumných nástrojů apod. Předmětem výzkumů byly zejména sociálně znevýhodněné skupiny, zejména romští žáci, žáci uprchlíci a drogová komunita.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info