Rozvoj poradenských služeb v celoživotním vzdělávání na Masarykově univerzitě

Kód projektu
ROZV/7/13/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem předkládaného projektu je rozvoj systému organizační a metodické činnosti pracovišť MU na pozadí nabídky celoživotního vzdělávání a potřeb trhu práce. V souvislosti se snahou posílit pozitivní stimulaci uchazečů k vyššímu zájmu o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání na MU je žádoucí přizvat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření spolupráce na realizaci programů celoživotního vzdělávání. Záměrem bude cíleně využívat všech nástrojů a prostředků k systémové informovanosti o kvalitních a efektivních formách vzdělávání, alternativních k prezenčnímu studiu, které zajistí osobám v produktivním věku reálnou možnost se při ekonomické, společenské a rodinné aktivitě dále vzdělávat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info